telefoon: 06 - 13.23.50.01 email:

Masterclasses

Masterclass intercultureel management

Zoutewelle Intercultureel verzorgt verschillende masterclasses voor leidinggevenden die al enige ervaring hebben met diversiteit. In deze masterclasses worden leidinggevenden ondersteund in die onderdelen die voor hen lastig zijn. Ook wordt structuur aangebracht in het totale proces van diversiteitsmanagement. Hiervoor wordt de Interculturele Tomtom ingezet en het Stapstenen model van Jitske Kramer. Er is, naast de basiselementen over diversiteit, veel ruimte voor uitwisseling en er zijn vaste intervisie momenten.

Resultaat: leidinggevenden hebben weer helder voor ogen hoe zij effectief om kunnen gaan met de diversiteit die zij tegenkomen in de organisatie. Zij zullen meer nieuwe kansen zien om vanuit aanwezige culturele verschillen de organisatie doeleinden te behalen.

Een volledig traject omvat 2-4 dagen, waarin praktijkopdrachten de koppeling waarborgen met het werken in een steeds veranderende organisatie. Bij deze Masterclass is de I-Tomtom inbegrepen.

Voorbeeld programma masterclass

  • Dag 1 Leidinggeven en diversiteit. Dit dagdeel gaat over de waarden die liggen achter het eigen handelen. Welke waarden liggen er, vaak onbewust, achter jouw eigen handelen en hoe ga je om met andere waarden. Na dit dagdeel zijn leidinggevenden zich hiervan bewust. Omgaan met macht in teams en reflectie op benutting van kwaliteiten, oefeningen rond teambuilding.
  • Dag 2 Hofstede over cultuurverschillen. Wat kunnen wij leren over de nieuwste inzichten omtrent cultuurverschillen en wat komen wij tegen in onze eigen organisatie? Introductie Interculturele Tomtom.
  • Dag 3 Communicatiestijlen en intercultureel management. Hoe kunnen we ons gedragsrepetoire uitbreiden om effectiever te communiceren? Hoe sturen we gemengde teams aan en hoe schakelen we? In dit dagdeel wordt veel geoefend met een biculturele trainingsacteur.
  • Dag 4 Puntjes op de 'i', terugkomdag. We wisselen uit hoe het leidinggeven is gegaan in de afgelopen weken en welke onderdelen nog aandacht verdienen. Ook bespreken we deze laatste dag hoe we de verankering kunnen realiseren in de organisatie.

Binnen het programma is veel ruimte voor interactie. Ook worden er Creatieve technieken gebruikt om vanuit een nieuw perspectief te leren kijken.

 

 

 

De wereld staat niet stil en dat geldt gelukkig ook voor ons als limonadefabriekant, Burg Ter Aar BV. In de afgelopen jaren hebben de nodige veranderingen (ERP systeem, werkoverleg, verbeterteams e.d.) plaatsgevonden die consequenties hebben voor de kwaliteit van communicatie. We hebben gemerkt dat een aantal collega’s niet mee kunnen in de manier waarop wij willen communiceren met elkaar. Inhoudelijk doen zij hun werk erg goed en zijn we ook absoluut tevreden over hen, daarom hebben we besloten om hen een cursus Nederlandse communicatie op de werkvloer aan te bieden. Wij hadden al goede ervaringen met een opleiding van Natascha Zoutewelle op dit gebied en daarom hebben we besloten om haar te vragen om deze opleiding voor zes collega’s te verzorgen. Het is erg leuk om te zien hoe iedereen fanatiek zijn best doet en ook stappen maakt. Daarnaast zijn wij ons er ook beter van bewust dat onze manier van communiceren vaak veel te ingewikkeld is voor deze collega’s. Kortom voor zowel werkgever als werknemer een win/win situatie. Hajo van den Berg, Bedrijfsleider Ter Aar.