email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Diversiteit als businesscase

 

Onder profit en non-profit organisaties groeit het besef dat diversiteit niet alleen te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen maar vooral ook met eigenbelang. Diversiteit als business case. Door het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de pluriforme samenleving, wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopende talenten en kan je als organisatie veel beter inspelen op veranderende vragen in de samenleving.

Maar hoe regel je dit intern? Hoe geef je leiding aan mensen met zo'n verschillende achtergrond? Waar moet je op letten? Hoe bind je deze medewerkers aan je organisatie? Een slimme organisatie richt zich op wat mensen wél kunnen en meebrengen en doet daar zijn voordeel mee.

Ik voelde me na zes weken al veel zekerder in het schrijven van mijn e-mails. Geen lange cursussen Nederlands voor mij, maar heel gericht werken aan 'de' en 'het' en aan zinsvolgorde (Pantar Amsterdam).