email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Introductie trajecten ‘Omgaan met culturele diversiteit’

Introductie 'Omgaan met culturele diversiteit'

Het is mogelijk om met een team een kennismakingsworkshop te volgen rond dit thema. De eerste stap in het proces van interculturalisatie is immers het boven tafel krijgen van wat er speelt in de organisatie en hoe hier tegenaan wordt gekeken door medewerkers, leidinggevenden en directie/bestuur. Omdat culturele diversiteit een gevoelig thema is nemen we de tijd om dit onderwerp eerst bespreekbaar te maken.

Een kennismakingsworkshop duurt één à twee dagdelen. Doel is helder te krijgen waar de organisatie in het interculturalisatieproces is en welke stappen gemaakt kunnen worden. We gaan in op hoe culturele diversiteit eruit ziet in de eigen organisatie en waar de drempels liggen. Ook wordt het blikveld verruimd door de nieuwste inzichten over cultuurverschillen en de bijbehorende dynamiek uiteen te zetten. Hier leren medewerkers echt iets nieuws. Vervolgens kijken we in dit kennismakingstraject ook hoe mensen in de praktijk daadwerkelijk omgaan met diversiteit. We werken in koppels en groepjes en spelen een spel of discussiëren over stellingen.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van programma's.

Teambuilding: interculturele samenwerking versterken, 1 à 2 dagdelen

  • Ludieke introductie.
  • Intercultureel silhouetten: deelnemers werken in tweetallen, bevragen elkaar en maken hiervan levensgrote portretten waarin persoonlijke waarden zichtbaar worden. De deelnemers presenteren de portretten aan de groep.
  • Cultuur en waardenlandschappen: welke waarden staan centraal in jouw team, op jouw afdeling, in de organisatie?
  • Toepassingen op het model van Hofstede: wat kunnen wij leren van de Nationale Cultuurverschillen van Hofstede.

Dit programma is ontwikkeld voor twee teams die sterk verschilden in culturele achtergrond en wiens samenwerking niet goed verliep. Resultaat: het onderlinge begrip en vertrouwen tussen de leden van de teams groeide. Hierdoor werd samenwerking mogelijk.

Nieuw!! Wanneer uw team nog niet eerder gewerkt heeft met interculturalisatie vraagstukken is het handig om te beginnen met een voorzichtige aanpak. In onderstaande workshop van één dagdeel wordt via een bordspel kennisgemaakt met het onderwerp. Zo wordt culturele diversiteit bespreekbaar en is het beter aan te sturen.

Interculturele bewustwording, 1 dagdeel

  • Ludieke introductie.
  • Cultuur en de ijsberg: we gaan kort in op wat cultuur precies is en hoe we het tegenkomen in de organisatie
  • Spelen van het bordspel Transcultureel Traject: met dit spel komen deelnemers op een luchtige manier in aanraking met de verschillende aspecten van culturele diversiteit. Het spel is interessant en hilarisch en de ervaring leert dat deelnemers het prettig vinden hiermee te werken.
  • Mindmapping: door middel van het maken van een gezamenlijke mindmap zetten we op een rijtje wat er geleerd is en welke onderdelen gebruikt kunnen worden in het eigen werk.

 


 

De wereld staat niet stil en dat geldt gelukkig ook voor ons als limonadefabriekant, Burg Ter Aar BV. In de afgelopen jaren hebben de nodige veranderingen (ERP systeem, werkoverleg, verbeterteams e.d.) plaatsgevonden die consequenties hebben voor de kwaliteit van communicatie. We hebben gemerkt dat een aantal collega’s niet mee kunnen in de manier waarop wij willen communiceren met elkaar. Inhoudelijk doen zij hun werk erg goed en zijn we ook absoluut tevreden over hen, daarom hebben we besloten om hen een cursus Nederlandse communicatie op de werkvloer aan te bieden. Wij hadden al goede ervaringen met een opleiding van Natascha Zoutewelle op dit gebied en daarom hebben we besloten om haar te vragen om deze opleiding voor zes collega’s te verzorgen. Het is erg leuk om te zien hoe iedereen fanatiek zijn best doet en ook stappen maakt. Daarnaast zijn wij ons er ook beter van bewust dat onze manier van communiceren vaak veel te ingewikkeld is voor deze collega’s. Kortom voor zowel werkgever als werknemer een win/win situatie. Hajo van den Berg, Bedrijfsleider Ter Aar.