email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Culturele diversiteit

En wat ziet u op deze foto?

Optimaal gebruik maken van diversiteit is een flinke klus. Interculturalisatie gaat over op een andere manier naar mensen en organisaties kijken. Bewust zijn van achterliggende waarden. Cultuur hang je niet aan de kapstok. Het zit verborgen in mensen en toont zich in gedrag. Een effectief proces van interculturalisatie heeft tijd nodig. Het is prettig om trajecten stapsgewijs aan te pakken.

Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden die u helpen beter gebruik te maken van culturele diversiteit in de organisatie. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van medewerkers, leidinggevenden, directie of bestuur van de organisatie kunnen verschillende trajecten ingezet worden.

In de trainingen maken we gebruik van onder andere de volgende modellen:

 • IJsberg en de Titanic
 • Byttebier 
 • Hofstede's culturele dimensies
 • Lewis Ritmes
 • Nunez
 • Culturele Stapstenen van Jitske Kramer        
 • De dubbele ui


Aanbod trajecten

 • Introductie omgaan met culturele diversiteit

Het is mogelijk om met een team een kennismakingsworkshop te volgen rond dit thema. De eerste stap in het proces van interculturalisatie is immers het boven tafel krijgen van wat er speelt in de organisatie en hoe hier tegenaan wordt gekeken door medewerkers, leidinggevenden en directie/bestuur. Omdat culturele diversiteit een gevoelig thema is nemen we de tijd om dit onderwerp eerst bespreekbaar te maken.

Een kennismakingsworkshop duurt één à twee dagdelen. Doel is helder te krijgen waar de organisatie in het interculturalisatieproces is en welke stappen gemaakt kunnen worden. We gaan in op hoe culturele diversiteit eruit ziet in de eigen organisatie en waar de drempels liggen. Ook wordt het blikveld verruimd door de nieuwste inzichten over cultuurverschillen en de dynamiek die daarbij hoort uiteen te zetten. Hier leren medewerkers echt iets nieuws. Vervolgens kijken we in dit kennismakingstraject ook hoe mensen in de praktijk daadwerkelijk omgaan met diversiteit. We werken in koppels en groepjes en spelen een spel of discussiëren over stellingen.

 • Verdieping culturele diversiteit

Het bovengenoemde introductietraject maakt het mogelijk om een gericht vervolgtraject in te zetten. In dit verdiepingstraject 'Omgaan met culturele diversiteit' wordt heel specifiek gekeken naar de visie en doelstelling van de organisatie en de kansen die er liggen om divers talent in te zetten of effectiever te communiceren in de organisatie. Op welke manier gaan we intercultureel management inzetten of bijschaven en hoe krijgt dit precies vorm op de afdelingen? Via diverse (creatieve) oefeningen en games gaan we kijken welke gedragspatronen dominant zijn in de organisatie, welke patronen zinvol zijn en welke niet. Groepsdynamica speelt hierin een rol evenals onbewuste mechanismen van uitsluiting. Welk gedrag is wenselijk en welk gedrag niet? Hoe spreken we elkaar hierop aan? Een vervolgtraject duurt 2-3 trainingsdagen.

 • Masterclass intercultureel management

Een masterclass intercultureel management is een intensief trainings- en advies traject voor leidinggevenden en/of uitvoerende medewerkers die al ervaring hebben met het thema culturele diversiteit. In de masterclasses worden de verschillende onderdelen: bewustwording van cultuurverschillen, nieuwe kennis opdoen over culturele diversiteit en uitbreiding van het gedragsrepetoire richting effectief management, uitgebreid behandeld en geoefend. De thema's van het verdiepingstraject worden behandeld, maar veel uitgebreider en nog meer toegespitst op de context van de organisatie. Praktijk opdrachten en intervisie spelen een belangrijke rol. Met als resultaat dat leidinggevenden beter weten om te gaan met de diversiteit die zij tegenkomen in de organisatie en nieuwe kansen zien en creëren om de organisatie doeleinden te behalen. Een volledig traject omvat zes tot acht dagdelen. Bij deze masterclass is de Interculturele Tomtom inbegrepen. Voor meer informatie over het programma Masterclasses interculturalisatie.

 • Flexibele trajecten

Organisaties die al langer bezig zijn met interculturalisatie en specifieke wensen hebben kunnen gebruik maken van flexibele trajecten. Hierbij wordt in de intake fase uitgezocht waar de ondersteuning gewenst is en op welke manier dit vormgegeven gaat worden. Er kan gebruik gemaakt worden van training, coaching en advies.

De inzichten rondom cultuurverschillen vond ik heel interessant! (Turkse zelforganisatie SMHO).