email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Welke voordelen biedt interculturalisatie?

test

Diversiteit is de toekomst:; onze sociale omgeving wordt steeds diverser en de wereld alsmaar kleiner. Mensen met verschillende culturele achtergronden werken samen in bedrijven en organisaties. Klantenbestanden zijn pluriform.

Interculturalisatie levert uw organisatie, bij goed management, veel voordelen op:

  • Het omgaan met een grotere diversiteit aan collega managers helpt om betere besluiten te nemen.
  • De aanwezigheid van collega's met een andere culturele achtergrond levert in alle lagen van de organisatie nieuwe ideeën op, omdat er uit een grotere bron van informatie en ervaringen geput kan worden.
  • Diversiteit in het personeelsbestand kan een organisatie ondersteunen bij het vergroten van haar marktaandeel.
  • Diversiteit in het personeelsbestand op managementniveau levert voor medewerkers lager in de organisatie meer verbondenheid op met het bedrijf, omdat zij zich gemakkelijker kunnen identificeren met de diverse leidinggevenden aan de top.

De inzichten rondom cultuurverschillen vond ik heel interessant! (Turkse zelforganisatie SMHO).